de paauwen PenProducten
Westerpaauwenweg 2
9625 TG Overschild
tel 0596 566286
cees@paauwen.nl
de paauwen PenProducten
de paauwen PenProducten
mailadres
menu button
menu button
 sluitknop

De kunst van hinder zonder ergernis

Wegenbouw en wegwerkzaamheden gaan nu eenmaal vaak gepaard met hinder voor de weggebruiker.

Maar je kunt veel doen om ergernis als gevolg van die hinder te beperken.

Zorg in de eerste plaats in de planning en uitvoering voor zo weinig mogelijk hinder: Laat de weggebruiker met rust!

Vervolgens is het trefwoord: COMMUNICATIE.

Zorg dat mensen van tevoren weten wat er gebeurt:

Waar, Wat, Van wanneer tot wanneer, Hoe, Waarom?

En vooral: wat betekent dat voor míj? Wat moet ik doen?

Dat zorgt ervoor dat mensen zich in control blijven voelen.

En het getuigt van respect van wegbeheerder en -bouwer

voor de weggebruiker.

Ook hier is het goed om een professional vanuit het

gezichtspunt van de weggebruiker naar de situatie en de

MinderHindermaatregelen te laten kijken.

De resultaten daarvan kunnen bijvoorbeeld worden

opgenomen in de bieding van een tender.

te veel borden langs de weg

Laat de weggebruiker met rust