wie ben ik?

Drs. Cees Wildervanck is psycholoog, gespecialiseerd in de menselijke factor in verkeer en vervoer.

Al tientallen jaren op dat gebied actief.

Missie: uitleggen van verkeerspsychologie aan geïnteresseerde leken en deskundigen uit andere disciplines, en zorgen dat die kennis ook gebruikt wordt.

loopbaan

1975 - 1982: wetenschappelijk medewerker Verkeerskundig Studiecentrum RUG
1975 - 1981: docent gedragswetenschappen HTS Leeuwarden, afdeling Verkeerstechniek
1982 - 1986: afdelingshoofd Ministerie van V&W
1986 - 1996: secretaris Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Groningen
1996 - 2001: senior beleidsmedewerker communicatie Provincie Groningen
2000 - 2010: lid Kamer Wegverkeer Raad voor de Transportveiligheid/Onderzoeksraad voor Veiligheid
2001 - 2007: docent NEA/NOVI opleiding 'Verkeersveiligheid en mobiliteit'
1990 - 2007: schrijver, spreker/docent, adviseur (fulltime sinds 2001)

opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn onder andere: Academie voor Management, Agora & Cie Luxembourg, ANWB, CBR/CCV, CROW, DHV, Dienst Verkeer en Scheepvaart RWS, DTV Consultants, Goudappel Coffeng, Holland Reliëf groep, I&O Research, KNMV, Korps Landelijke Politie Diensten, Mobycon, Mobility Management Academy, NEA/NOVI, NWO Connekt, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, NHTV, Onderzoeksraad voor Veiligheid, Oranjewoud, PAO, Politieacademie, diverse Politieregio's, Regionale/Provinciale Organen Verkeersveiligheid, diverse Regionale Diensten Rijkswaterstaat, Royal Haskoning, Scobe Academy, SWOV, Veilig Verkeer Nederland, Verkeerscentrum Nederland (VCNL) RWS, VEXPAN, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, diverse Wegenbouwbedrijven, Hogeschool Windesheim, World Health Organisation, diverse provincies en gemeenten en, diverse radio- en tv-programma's, dagbladen en tijdschriften.