wat kan ik voor u doen?

het Paauwen PenProducten assortiment:

 

teksten

- achtergronden en beïnvloeding van de keuze van vervoerswijze
- functioneren van de mens in het verkeer
- achtergronden en beïnvloeding van verkeersgedrag
- systematisch verbeteren van verkeersveiligheid
- hinder(beleving) bij wegwerkzaamheden ('MinderHinder')
voor:
- artikelen voor kranten, tijdschriften, nieuwsbrieven
- columns
- populaire 'vertalingen' van wetenschappelijke documentatie
- brochures
- handleidingen en leerboeken
- teksten voor websites

 

lezingen, gastcolleges, cursussen en workshops, dagvoorzitterschap

- achtergronden en beïnvloeding van de keuze van vervoerswijze
- functioneren van de mens in het verkeer
- achtergronden en beïnvloeding van verkeersgedrag
- systematisch verbeteren van verkeersveiligheid
- hinder(beleving) bij wegwerkzaamheden ('MinderHinder'), zowel aan gegadigden als aan opdrachtgevers
- dagvoorzitterschap, discussieleiding

 

adviezen

- verkeer(sveiligheid) en vervoer
- menselijk gedrag en communicatie
- optimaliseren van verkeersgedragsbeïnvloeding
- hinder(beleving) bij wegwerkzaamheden ('MinderHinder') 'aan beide zijden van de tafel'
- meedraaien in projecten van ingenieurs- en adviesbureaus en wegenbouwbedrijven
- opstellen van communicatieplannen voor verkeers(veiligheids)activiteiten