stoomcursus verkeerspsychologie
7. verkeersgedragsbeïnvloeding

verkeersgedragsbeïnvloeding: de 3E's

Er zijn drie instrumenten om verkeersgedrag te beïnvloeden:

Engineering is 'het ingenieurswerk': het ontwerp van voertuig, weg en omgeving.
Het voertuig kan de chauffeur optimaal laten functioneren en hem beschermen als hij toch nog bij een ongeval
betrokken raakt. Maar helaas verleidt een veilig gevoel de bestuurder vaak tot onveiliger verkeersgedrag.
Meer perspectief biedt de vormgeving van de infrastructuur. Die kan fouten voorkómen en de gevolgen van toch
gemaakte fouten beperken. Een automobilist kan een fietser op een vrijliggend fietspad niet meer raken, ook al rijdt
hij al mobiel bellend veel te hard en onder invloed. Dat is de kern van het Duurzaam Veilig concept.
Engineering is dan ook een van de meest effectieve gedragsbeïnvloeders. En dat wordt wel eens vergeten als we
het over folders, posters en stickers hebben.

Education is het geheel van opvoeding, onderwijs, opleiding en voorlichting. Ze is gericht op het veranderen van
kennis, vaardigheden en attituden, maar uiteindelijk natuurlijk altijd van gedrag. Soms wordt educatie als alleen
zaligmakend beschouwd, soms als softe prietpraat. De waarheid ligt er tussenin.

Enforcement is het opstellen, bekendmaken en handhaven van regels.
Belangrijk is dat regels als logisch en zinvol worden ervaren. Roept de weg ongewenst gedrag op
dan klopt de betreffende regel of limiet niet. Van een 30km-zone die niet goed is ingericht kun je
zelfs stellen dat die strafbaar gedrag uitlokt. En dat màg niet!
Bij controles is de gevoelsmatige pakkans van belang. Die bereik je door automatisering en veel
zichtbare controles. In beide gevallen verhoogt publiciteit het effect van die controles.

-->