stoomcursus verkeerspsychologie
6. waarom rijden mensen altijd te hard?

waarom rijden mensen altijd te hard?

Te hard rijden is een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen. En vooral: van de ernst van die ongevallen. Er
is een behoorlijk 'harde' relatie tussen snelheidsvermeerdering en vergroting van het risico. De voornaamste
motieven om harder te rijden dan is toegestaan zijn rijplezier en (vermeende) tijdwinst.

 

plezier

Voor plezier in het rijden hoef je niet per se te 'scheuren'. Maar in een
moderne comfortabele auto op een moderne goedgeplaveide weg voelt
een snelheid van bijvoorbeeld 80km/u al gauw saai aan. Je begint je te
vervelen. En om wat te doen te hebben ga je als vanzelf harder rijden.

 

tijdwinst

Hogere snelheid levert nauwelijks tijdwinst op. Dat hebben talrijke proefjes in de discussie rond de 130km weer
eens geïllustreerd. Het is dan ook geen kwestie van feitelijke tijdwinst maar van het gevoel dat je opschiet. Wie
loopt er nou niet een stapje harder als hij haast heeft?

 

wat doe je eraan?

De belangrijkste oorzaken van te hard rijden zijn dus heel gevoelsmatig. En juist daardoor is het zo moeilijk om er
iets aan te doen. Je kunt mensen wel uitleggen dat het gevaarlijk is, maar een ongeluk zal hèn niet overkomen.
Milieu? Ik heb een katalysator! Kosten? Nooit iets van gemerkt - ik tank altijd voor 50 euro!
Het enige afdoende middel is: zorgen dat de weg hardrijden niet oproept. Je moet niet verbaasd zijn als mensen 80
rijden in een dorpsstraat die er als een startbaan uitziet. Maar ook als de weg niet tot hard rijden uitnodigt zijn er
nog haastige mensen genoeg. Het enige wat dan helpt is: bekeuren, en vooral: een hoge gevoelsmatige pakkans.