stoomcursus verkeerspsychologie
5. asociale verkeersdeelnemers

verkeersdeelnemers als (a)sociale mensen

Verkeersgedrag staat niet op zichzelf. Het is gewoon menselijk gedrag in een wat bijzondere situatie.
En dus zul je in het verkeer ook agressie aantreffen, net als in uitgaansgebieden en voetbalstadions.
Wel komt agressie in het verkeer makkelijker tot uiting doordat je daar anoniem bent. Die agressie kan dan best
afkomstig zijn van buiten het verkeer: je hebt ruzie gehad met je partner, met je chef. En dat wil je afreageren.

 

houding en motieven

Mensen hebben allemaal hun houding en hun motieven. En die bepalen grotendeels hun gedrag, zoals te hard
rijden. Veiligheid is lang niet het enige motief!

 

brokkenmakers

Het is nooit gelukt om op betrouwbare wijze gevaarlijke
rijders op basis van hun persoonlijkheid bij voorbaat uit het
verkeer te weren. Maar er zijn wel kenmerken van
gevaarlijke mensen en gevaarlijk gedrag. Belangrijke
(mede-)veroorzakers van ongevallen zijn lage leeftijd
(slechte risicowaarneming en zeer hoge risicoacceptatie),
alcohol en te hard rijden.