stoomcursus verkeerspsychologie
4. en de veiligste auto is…

de constantrisicotheorie

U hebt waarschijnlijk wel eens gemerkt: in een grotere, 'veiliger' auto ga je haast vanzelf harder -en dus,
gevaarlijker- rijden.
Verkeersdeelnemers compenseren voor veranderingen in de hoeveelheid gevaar die ze ervaren door zich
zo te gaan gedragen dat ze weer op het oude niveau van gevoelsmatig gevaar terugkomen. Het niveau
dus dat ze acceptabel vinden. Dat is de constantrisicotheorie.
We zagen al dat auto's met ABS gemiddeld vrijwel niet bij minder ongevallen zijn betrokken, en dat
antislipcursussen tot meer slipongevallen leiden.
Het Electronic Stability Program (ESP) zorgt ervoor dat je auto de bocht niet uitvliegt en ook overeind
blijft als je een eland moet ontwijken. Je kunt er donder op zeggen dat er met die auto's harder gereden wordt.
Vervelend voor Jantje die voorbij de bocht op de weg aan het spelen was en niet op die hogere snelheid had gerekend.
Dan kun je in het verkeer toch maar beter ESP hebben in de betekenis van Extra Sensory Perception
(buitenzintuiglijke waarneming). Dan zie je de ongelukken tenminste aankomen!

 

maar hou wel uw gordel om!

Gelukkig is niet elke verkeersveiligheidsmaatregel per definitie zinloos. Van autogordels werd
aanvankelijk voorspeld dat ze de kans dat een autobestuurder wordt gedood met wel 70% zouden doen
afnemen. Tegenwoordig gaan we uit van het veel lagere maar toch nog aanzienlijke rendement van 40
à 50%. Hou dus wel die gordel om!

 

de veiligste auto…

Maar te verdedigen is wel dat de veiligste auto een 2CV is
met een op de borst van de bestuurder gerichte spies op het
stuur. Moet je eens kijken hoe voorzichtig die dan rijdt!