stoomcursus verkeerspsychologie
2. waarom willen mensen toch altijd met de auto?

waarom willen mensen toch altijd met de auto?

Bij de keuze van vervoerswijze spelen vele factoren een rol.
Voor een deel zijn dat 'harde' zoals kosten, tijd en
beschikbaarheid.
En voor een deel zijn het meer irrationele motieven, zoals privacy,
status en invloed op de situatie willen
hebben.

Privacy wil zeggen dat je zelf kunt bepalen in welke mate je je
aan anderen bloot geeft.
Bij woon-werkverkeer speelt privacy een bijzondere rol:
Op je werk en thuis ga je op heel verschillende manieren met
elkaar om. Op het werk zal die omgang er vaak een zijn van chef - medewerker, en gericht op het produceren van resultaten.
Thuis liggen die relaties hopelijk wat minder zakelijk. De 'rol' die een mens speelt is daar totaal anders.
Het omschakelen van de ene op de andere rol verloopt het gemakkelijkst als je een tijdje niet met anderen te maken hebt.
Het blijkt dan ook dat veel mensen het niet eens zo'n ramp vinden om dagelijks in de file te staan. Ze vinden het wel prettig om even los te komen van andere mensen, 'even een moment voor zichzelf te hebben'.
Dat het gebruik van carpooling tegenvalt wordt dan ook grotendeels geweten aan het gebrek aan privacy.

 

De status van een auto is tegenwoordig grotendeels negatief geformuleerd: er is iets aan de hand
als je géén auto hebt…