stoomcursus verkeerspsychologie
1. inleiding

verkeer is mensenwerk

Het zijn mensen die het verkeer veroorzaken.
Het zijn mensen die 9 van de 10 verkeersongevallen veroorzaken.
Het zijn mensen die mopperen op lawaai, stank en onveiligheid van het verkeer.
Wie geïnteresseerd is in verkeer is dus automatisch geïnteresseerd in mensen.

 

psychologie

Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken, analyseren,
voorspellen en beïnvloeden van het gedrag van mensen.
Verkeerspsychologie doet dat met het gedrag van mensen in verkeer en vervoer.
Onderwerpen binnen de verkeerspsychologie zijn de keuze van vervoerswijze en vooral verkeersgedrag

 

de keuze van vervoerswijze

De keuze van vervoerswijze kan zijn privé (lopen, fiets, auto) en collectief (openbaar
vervoer). Die keuze, en vooral de keuze voor de auto is vaak heel sterk gewoontegedrag.
En de standaardvraag is meestal:
waarom willen mensen toch altijd met de auto?